Do It Africa Foundation - ANBI

Publicatie ANBI-verantwoording ANBI 2021

NAAM:Stichting DoItAfricaFoundation
RSIN-nummer:861 412 059
CONTACTGEGEVENS:W. v. Schadewijk
Valkenierstraat 169
5553 CP  Valkenswaard
tel: 040 - 201 5000
email: wjjvanschadewijk@onsbrabantnet.nl

DOELSTELLING: het werven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords. Deze worden uitsluitend uitgereikt aan scholen, ziekenhuizen en arme bevolkingsgroepen via plaatselijke tussenpersonen. Deze tussenpersonen zorgen ervoor, dat de gelden en goederen op de juiste bestemming terecht komen.

BELEIDSPLAN: werven van sponsoren; het aantrekken van nog enkele vrijwilligers t.b.v. het verzamelen en inpakken van goederen.

BESTUUR:B.E.M. Hilgers, voorzitter
H.M. van den Broek, secretaris
W.J.J. van Schadewijk, penningmeester

BELONINGSBELEID: bestuursleden ontvangen op generlei wijze een beloning voor door hen verrichte diensten aan de stichting. Door bestuursleden gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting mogen gedeclareerd worden onder overlegging van gedocumenteerde bewijsstukken.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2021: werving van sponsoren; er werden in 2021 313 dozen en 23 grote zakken met goederen verstuurd naar diverse scholen, ziekenhuizen en doelgerichte bevolkingsgroepen in Gambia.
Een grote ontvangen gift werd besteed aan schoolgelden van kinderen en het bouwen van een toiletgebouw.

Financiële verantwoording 2021

Omschrijving Kosten / Uitgaven Baten / Ontvangsten
Transport- en verpakkingskosten€ 1.015,06
Administratie- en secretariaatskosten €      56,15
Kosten i.v.m. verkoop spullen €      59,58
Verpakkingskosten €      21,52
Reclamekosten €      98,99
Kosten sponsorscties €      24,04
Bankkosten €      89,77
Bankkosten overboekingen naar Gambia €    220,00
Algemene kosten €      43,85
Gift aan Ellis Demaro Nursery School € 5.280,00
Ontvangen giften/donaties€ 6.620,34
Opbrengst ingezamelde kleding€ 1.000,00
------------------------------
Totalen€ 6.908,96€ 7.620,34

Per saldo: positief resultaat 2021: € 711,38

Balans per 31 december 2021
A c t i v aP a s s i v a
Bank€ 1.204,94Eigen vermogen€ 493,56
Positief resultaat 2021€ 711,38
------------------------
€ 1.204,94€ 1.204,94