Do It Africa Foundation - ANBI

Publicatie ANBI-verantwoording ANBI 2022

NAAM:Stichting DoItAfricaFoundation
RSIN-nummer:861 412 059
CONTACTGEGEVENS:W. v. Schadewijk
Valkenierstraat 169
5553 CP  Valkenswaard
tel: 040 - 201 5000
email: wjjvanschadewijk@onsbrabantnet.nl
DOELSTELLING:Het werven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords. De ingezamelde goederen worden uitsluitend uitgereikt aan scholen, ziekenhuizen en arme bevolkingsgroepen via plaatselijke tussenpersonen. Deze tussenpersonen zorgen ervoor, dat de gelden en goederen op de juiste bestemming terecht komen.
BELEIDSPLAN:Werven van sponsoren, het aantrekken van nog enkele vrijwilligers t.b.v. het verzamelen en inpakken van goederen.
BESTUUR:B.E.M. Hilgers, voorzitter
H.M. van den Broek, secretaris
W.J.J. van Schadewijk, penningmeester
BELONINGSBELEID:Bestuursleden ontvangen op generlei wijze een beloning voor door hen verrichte werkaamhede voor de stichting. Door bestuursleden gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting mogen gedeclareerd worden onder overlegging van gedocumenteerde bewijsstukken.
UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2022:Het werven van sponsoren en vrijwilligers.
In 2022 werden 84 dozen en 23 grote zakken met goederen naar Gambia verzonden. De eindbestemmingen hiervan waren scholen, ziekenhuizen en doelgerichte bevolkingsgroepen. Contactpersonen aldaar zorgden ervoor dat de goederen hun juiste bestemming bereikten. Het bouwen van een toiletgebouw bij een school kon niet afgerond worden door gebrek aan financiƫle middelen. Doordat steeds meer goederen, na aankomst in Gambia, vermist werden en een aantal contactpersonen moest worden gerekruteerd en uitgebreid, heeft de voorzitter aldaar orde op zaken gesteld. Haar bezoek kan een succes worden genoemd.

Financiële verantwoording 2022

Omschrijving Kosten / Uitgaven Baten / Ontvangsten
Verkoopkosten: kraamhuur e.d. €      38,92
Transportkosten €    680,19
Verpakkingskosten €    355,14
Reiskosten €      10,00
Kosten zelfgemaakte spullen €    101,65
Verblijfskosten in Gambia €    306,40
Reiskosten in Gambia €    240,00
Ondersteuning hulp in Gambia €      50,00
Kosten zonnepanelen ziekenhuis in Gambia €    300,00
Reclamekosten €      59,51
Bankkosten €    173,40
Algemene kosten €    168,50
Ontvangen giften/donaties€ 1.897,18
Opbrengst zelfgemaakte spullen €    329,55
Opbrengst kleding via Sams kleding €    853,00
------------------------------
Totalen€ 2.483,71€ 3.079,73

Per saldo: positief resultaat 2022: € 596,02

Balans per 31 december 2022
A c t i v aP a s s i v a
Bank€ 1.883,36Eigen vermogen€ 1204,94
Nog te betalen kosten€     82,40
Positief resultaat 2022€   596,02
------------------------
€ 1.883,36€ 1.883,36