Do It Africa Foundation - bestuur

Nfamara Fatty

Ongeveer veertien jaren geleden ben ik vanuit Gambia naar Nederland gekomen. Gelukkig heb ik hier een goede baan kunnen vinden.

Toen Brigitte mij vroeg om secretaris van de stichting Do It Africa Foundation te worden, heb ik meteen positief op haar verzoek gereageerd.

Ik hoop dat mijn kennis en ervaring omtrent Gambia een positieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van deze stichting.