Stichting Do It Africa Foundation - bestuur

Wim van Schadewijk

Toen mij gevraagd werd om bij Do It Africa Foundation te helpen om een stichting op te richten, heb ik niet lang getwijfeld om daar aan mee te werken. Mijn betrokkenheid bij dit soort hulp bestaat al lang. Dit is vooral begonnen en aangemoedigd door mijn lidmaatschap van het Parochieel Missiefonds H. Antonius. Missionarissen uit Valkenswaard werden door dit fonds financieel ondersteund. Met name een zwager van mij die destijds in Indonesië werkzaam was. We zijn er toen o.a. in geslaagd om in de omgeving van Djokjakarta een brug te laten bouwen, waardoor dorpsbewoners in die omgeving niet langer ongeveer 10 kilometer om moesten lopen bij overstromingen als ze bijvoorbeeld naar de markt wilden.

Omdat het vaak niet zo eenvoudig is om een penningmeester te vinden, heb ik besloten om bij de Do It Africa Foundation die taak op me te nemen. Deze stichting wordt een succes! Daar ben ik van overtuigd.